Prava deteta

Prava dece razvedenih roditelja

Naslovna fotografija: artofhappymoving.com

Postojim jer ste me stvorili. Zato imam pravo biti više od deteta razvedenih roditelja. Imam pravo biti dete kojeg roditelji vole više nego što se međusobno mrze.

Pročitajte više
Konvencija o pravima deteta

Naslovna fotografija: eyaslanding.com

Konvencija je pravni dokument koji ima snagu zakona, a određuje položaj dece i mladih u društvu.

Ovaj je dokument prihvaćen na Opštoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. decembar 1989. i danas predstavlja najprihvaćeniji međunarodni dokument o ljudskim pravima ikada donesen.

Gotovo sve države sveta, a među njima i Hrvatska, potpisale su Konvenciju i time se obavezale na pridržavanje njenih odredbi.

Prema Konvenciji o pravima deteta ”dete” je svaka osoba mlađa od 18 godina, odn. do punoletnosti..

Pročitajte više
Izdvajamo

Priče za laku noć

kuvar.vrtic.org