Monika

Monika

Problem ljubomore među braćom i sestrama, kao i između dece i njihovih prijatelja, nije ništa novo. Razmislite o vašem odrastanju. Da li ste se osećali ljubomorno? Šta vas je činilo ljubomornim? Koliko je ta ljubomora trajala? Da li ste je izražavali ili internalizovali? Da li su vaši roditelji bili svesni vaše ljubomore? Da li su ikada razgovarali sa vama o njoj? Ova pitanja nas dovode do vas kao odrasle osobe i iziskuju potpuno nov niz pitanja: Da li bi oni koji vas dobro poznaju rekli da ste ljubomorna osoba? Kome najviše zavidite? Supružniku? Bratu? Sestri? Prijateljima? Komšijama? Na čemu im zavidite? Da li izražavate svoju ljubomoru pred svojom porodicom? Ovaj niz pitanja može da traje u nedogled, gledajući da je ljubomora duboko ukorenjena u čovečijem postojanju, ali vratimo se ipak samim tim korenima kako bi smo izučili odakle potiče.

Deca su od malena sklona izražavanju ljubomore prema svojoj braći ili sestrama. Koliko god se roditelj trudio da ne pokazuje naklonjenost prema bilo kom od svoje dece, često se dešava da to učini potpuno nenamerno. Time se seje prvo seme razdora između dece. Tu dolazimo do prvog praktičnog saveta za roditelje:

Odradite detaljnu introspektivu kako bi ste ustanovili da li je vaš stav ili ponašanje to što je izazvalo novonastalu ljubomoru kod vašeg deteta. Kako bi vam olakšali tu introspektivu, priložili smo vam spisak pitanja koja možete da postavite sebi kako bi rasčlanili da li ste vi koren problema:

1) Da li automatski očekujete više od vašeg najstarijeg deteta?

2) Da li tetošete svoje najmlađe dete?

) Da li svako vaše dete misli da vam je omiljeno?

4) Da li izbegavate da poredite vašu decu pred drugima?

5) Da li sva vaša deca imaju mogućnost da razvijaju svoje specifične talente?

6) Da li otvoreno slušate svako svoje dete?

7) Da li posvećujete podjednako vremena 1 na 1 svakom svom detetu?

8) Da li izbegavate da birate strane kad god nastane konflikt između vaše dece?

9) Da li posvećujete podjednaku pažnju hobijima, prijateljima, školskom uspehu i interesovanjima sve vaše dece?

10) Da li delite kućne poslove, nagrade i prilike podjednako među vašom decom?

Izdvajamo

Priče za laku noć

kuvar.vrtic.org